۲ چالش اساسی آموزش و پرورش از نظر بطحائی

بازگشت مدافع با تجربه استقلال به ترکیب اصلی
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ویژگی‌های الگوی زندگی ایرانی اسلامی در سند بنیادین آموزش و پرورش ذکر شده و باید دانش آموزان را به گونه‌ای تربیت کرد که با مناسبات و شرایط بیرون مدرسه مطابق باشد گفت: این مهم می‌تواند مدارس را بانشاط کند و انگیزه‌ها را بالا ببرد.

بازگشت مدافع با تجربه استقلال به ترکیب اصلی