روسیه تنها به یک سوم تعهد خود عمل کرد

بازگشت دوباره جیمز باند به بازار کتاب ایران
تسنیم نوشت:از وزارت انرژی روسیه اعلام کرد، میزان تولید نفت این کشور در ماه فوریه بدون تغییر نسبت به ماه قبلی در حد ۱۱.۱۱ میلیون بشکه در روز باقی مانده و این بدان معناست که مسکو تنها به یک سوم از میزان کاهش تولیدی که متعهد شده بود عمل کرده است.

بازگشت دوباره جیمز باند به بازار کتاب ایران