طرح کارورزی برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار در البرز

بازسازی سالن‌های ورزشی اردبیل
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار البرز گفت: طرح کارورزی برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار در این استان اجرا می شود.

بازسازی سالن‌های ورزشی اردبیل