رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی: مادران عمود خیمه ورزش‌ همگانی هستند

بازرسی عوامل انتظامی از ۹۰ واحد صنفی در اسلام آبادغرب
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی به ضرورت پای کار آمدن خانواده در بحث ورزش همگانی تاکید کرد و مادران را عمود خیمه ورزش همگانی دانست.

بازرسی عوامل انتظامی از ۹۰ واحد صنفی در اسلام آبادغرب

دانلود مستقیم تلگرام فارسی