حاشیه دیوار بلوار علامه جعفری با نقاشی دیواری جان تازه ای گرفت

بازدید معاون عمرانی استانداری مازندران از کمربندی بابل
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج از اجرای نقاشی دیواری در حاشیه دیوار بلوار علامه جعفری خبر داد و گفت: این عملیات با هدف زیباسازی و ساماندهی نماهای بصری شهر اجرایی شده است.

بازدید معاون عمرانی استانداری مازندران از کمربندی بابل