اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۵هزار نفر از جمعیت آذربایجان غربی ثبت شد

بازدید مدیرکل بهزیستی کرمانشاه از سرپناه‌های شبانه
تسنیم نوشت: با پایان سرشماری نفوس و مسکن اطلاعات ۳ میلیون و ۱۵۵هزار نفر از جمعیت آذربایجان غربی در سامانه ثبت شد.

بازدید مدیرکل بهزیستی کرمانشاه از سرپناه‌های شبانه