از درخواست مهران مدیری از مردم تا گاف نظرسازی کیهان / پربازدیدهای یکم دی

بازدید فرمانده نیروی انتظامی البرز و سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز
پربازدیدترین اخبار روز اول دیماه به انتشار مذاکرات محرمانه دیپلماتیک ایران و گاف روزنامه کیهان اختصاص داشت.

بازدید فرمانده نیروی انتظامی البرز و سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز