منصوریان درباره جنجال‌های اخیر به بازیکنان چه گفت؟

بازدید رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آبادان و خرمشهر از جزیره شادمانی
سرمربی استقلال بازیکنان تیمش را دعوت به آرامش کرده است.

بازدید رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آبادان و خرمشهر از جزیره شادمانی