نیازمند خانه تکانی مدیریتی در استان هستیم

بازدید اعضای شورای شهر تهران از خط ۷ مترو/ چمران: خط ۷ یکی از مدرنترین و مکانیزه ترین خطوط مترو است
معاون سیاسی-امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه در استان نیازمند خانه تکانی مدیریتی هستیم، افزود: نباید از این سخن تلقی صرف سیاسی داشت بلکه خانه تکانی مدیریتی، اجرایی، اجتماعی و سیاسی با رعایت اخلاق جهت توسعه استان محقق می شود.

بازدید اعضای شورای شهر تهران از خط ۷ مترو/ چمران: خط ۷ یکی از مدرنترین و مکانیزه ترین خطوط مترو است