روحانی: تا پایان سال 1400 فقر مطلق را ریشه‌کن می‌کنیم /تروریسم برای همه ما خطرناک است/7

بازدید استاندار البرز از کارخانه تولید داروهای دیابت در کشور
روحانی گفت: مبارزه با تروریسم تا آخر باید ادامه پیدا کند، تروریسم برای همه معضل خطرناکی است.

بازدید استاندار البرز از کارخانه تولید داروهای دیابت در کشور