حقوق بازنشستگانی که افزایش می‌یابد

بازداشت عامل شهادت مامور انتظامی در سیستان و بلوچستان
ایسنا نوشت: مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان با دریافتی کمتر از دو میلیون تومان مجاز کرد.

بازداشت عامل شهادت مامور انتظامی در سیستان و بلوچستان