موشن‌گرافیک | ۱۰ فیلم پرفروش سال ۱۳۹۵

بازداشت دزد بیمارستان میلاد
سینمای ایران در سال 1395 شاهد ثبت رکوردی تازه‌ بود؛ رکورد پرفروش‌ترین فیلم که این بار به نام «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی ثبت شد.

بازداشت دزد بیمارستان میلاد

oxin channel