پرستار آلمانی احتمالا بیش از 100 بیمار را کشته است

بازداشت تعدادی از زائران ایرانی بدون ویزا توسط پلیس عراق
این پرستار فوریه 2015، به دلیل کشتن 2 بیمار به حبس ابد متهم شده بود. روند رسیدگی به پرونده وی با موارد اتهامی جدید اوایل سال 2018 آغاز می‌شود.

بازداشت تعدادی از زائران ایرانی بدون ویزا توسط پلیس عراق