چهره نزدیک به پایداری‌: اصولگراها نگران انتخابات شوراها باشند

بازداشت‌های ادامه دار مدیران شهری بناب/ کارمند شهرداری و عضو شورای شهر دستگیر شدند
فرماندار تهران در دولت احمدی‌نژاد گفت: اصولگراها الان باید نگران انتخابات شوراها باشند چون مجری و ناظر انتخابات از یک تفکر سیاسی است،

بازداشت‌های ادامه دار مدیران شهری بناب/ کارمند شهرداری و عضو شورای شهر دستگیر شدند

oxin channel