ترامپ یک پیمان مهم دیگر را هم لغو می‌کند

بازدارندگی دوگانه ترامپ
رئیس جمهور منتخب آمریکا با اعلام لغو یک‌طرفه پیمان تجاری ترانس پاسیفیک گفت از این پس برای قردادهای تجاری منصفانه مذاکرات انجام خواهیم داد.

بازدارندگی دوگانه ترامپ