تبریک پیروزی پرسپولیس به سبک جادوگر!

«بازباران» با صدای میثم مروستی منتشر شد
علی‌کریمی با سبک خاص خودش شکست دادن پدیده را به هواداران پرسپولیس تبریک گفت.

«بازباران» با صدای میثم مروستی منتشر شد