کمبود نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اراک

بازار سهام نیمهٔ اول امسال را چگونه گذراند؟
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اراک روز شنبه به مناسبت ‘گرامیداشت هفته ایمنی و آتش نشانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استانداردها به ازای هر یک هزار و 500 نفر جمعیت، یک آتش نشان تعریف کرده که این مهم در اراک 197 نفر نیروی آتش نشان است و باید این تعداد به 360 نفر افزایش یابد.

بازار سهام نیمهٔ اول امسال را چگونه گذراند؟