عکس | سال ۱۳۴۰؛ وقتی برق به اهواز رسید

بازارهای مالی جهان در هفته پیش رو
مردم اهواز در حال تماشای کارگران در حال نصب پایه‌های چوبی برق در سال ۱۳۴۰ را در تصویر زیر می‌بینید.

بازارهای مالی جهان در هفته پیش رو