نمایی از رختکن پرسپولیس پیش از دیدار با الاهلی

بازارهای دوسویه و ساختار اقتصاد نوین
پرسپولیس با لباس قرمز به مصاف الاهلی می‌رود.

بازارهای دوسویه و ساختار اقتصاد نوین