آمادگی آفریقای‌جنوبی برای مشارکت در پروژه‌های ریلی و بندری ایران

بارش ۱۵۲سانتی برف در مازندران
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل گفت: ما پروژه‌های بسیاری مانند فرودگاه‌، بزرگراه‌، راه‌آهن‌، بنادر و شهرهای جدید در ایران برای فعالیت داریم اما ترجیح می‌دهیم شرکت‌های خارجی به‌عنوان توسعه‌گر در آنها حضور یابند.

بارش ۱۵۲سانتی برف در مازندران