فیلم | مراسم عزاداری امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی

بارسلونا با 11 غایب بزرگ مقابل هرکولس
دقایقی از مراسم عزاداری امام رض ا(ع) در حرم مطهر رضوی را در ویدئوی زیر ببینید.

بارسلونا با 11 غایب بزرگ مقابل هرکولس