فیلم | ذکر مصیبت مرحوم استاد سلیم مؤذن‌زاده در حضور رئیس جمهور

بارزانی نخستین بار برای کناره‌گیری از قدرت اعلام آمادگی کرد
ذکر مصیبت مرحوم استاد سلیم مؤذن‌زاده در حضور رئیس جمهوری و قدردانی دکتر روحانی از وی را در ویدئوی زیر ببینید.

بارزانی نخستین بار برای کناره‌گیری از قدرت اعلام آمادگی کرد