فروش ۱۹۶ هزار کنسول جدید نینتندوی ژاپن در بازار آمریکا

باخت بی‌موقع تراکتور مقابل سپاهان و برد آبی‌های تبریز / بحران برای مدافع عنوان قهرمانی ادامه دارد
نینتندو توانسته است کنسول جدید خود موسوم به مینی کلاسیک / NES Classic Edition را در بازار آمریکا خوب بفروشد.

باخت بی‌موقع تراکتور مقابل سپاهان و برد آبی‌های تبریز / بحران برای مدافع عنوان قهرمانی ادامه دارد