فیلم | حمله پلنگ وحشی به یک روستا | یک مرد به شدت مجروح شد

بابک زنجانی منتظر چیست؟
مردی هندی در تلاش برای به دام انداختن یک پلنگ وحشی، دچار آسیب‌دیدگی بسیار شدید شد.

بابک زنجانی منتظر چیست؟