وزارت رفاه: کودکان کار و خیابان باید از شمول طرح فعلی جمع‌آوری متکدیان خارج شوند

ای‌بی‌سی‌نیوز: ترامپ به دنبال افزایش قدرت خود با ایجاد شکاف است
ایلنا نوشت: مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی بر ضرورت خروج کودکان کار و خیابان از شمول طرح فعلی جمع‌آوری متکدیان تاکید کرد.

ای‌بی‌سی‌نیوز: ترامپ به دنبال افزایش قدرت خود با ایجاد شکاف است