چهارشنبه ۲۴ آذر آخرین ابرماه سال را از دست ندهید

ایوبی: نمی‌توانیم خیلی از پشت پرده‌ها را بگوییم
به گزارش ایرنا،مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت: ساعت 3:36 دقیقه بامداد چهارشنبه 24 آذر 95 سومین و آخرین ابرماه سال جاری شمسی و میلادی قابل رویت است.

ایوبی: نمی‌توانیم خیلی از پشت پرده‌ها را بگوییم