محل اسکان پلاسکویی‌ها مشخص شد

این گاوصندوق گداخته از زیرآوار پلاسکو بیرون آمد/ عکس
استاندار تهران با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای استقرار کسبه و واحدهای تولیدی ساختمان پلاسکو، گفت که فروشگاه قدس خیابان مولوی و شهرک صنعتی قرچک به این منظور در نظر گرفته شده است.

این گاوصندوق گداخته از زیرآوار پلاسکو بیرون آمد/ عکس