اشاره‌ای به کارگران کارخانه قند و زندگی‌شان در یک پوستر/ عکس

این کشورها خودروهای گازی و دیزلی را ممنوع می‌کنند
پوستر نمایش «قند خون» به کارگردانی لیلی عاج، اشاره‌ای دارد به کارگران کارخانه‌ قند و مشکلات، دغدغه‌ها و نبود پشتوانه‌ مالى و امنیت‌خاطر آن‌ها.

این کشورها خودروهای گازی و دیزلی را ممنوع می‌کنند