کمک خوابیدن به درمان استرس پس از حوادث ناگوار

این هم کریسمس داعش!
ایرنا نوشت: تازه ترین تحقیقات نشان می دهد خوابیدن در 24 ساعت نخست پس از حوادث ناگوار به پردازش حافظه افراد بسیار کمک می کند و در نتیجه، علائم اختلال استرسی پس از سوانح را به حداقل می رساند.

این هم کریسمس داعش!