شمخانی خطاب به آمریکا: اگر تحریم‌ها را تمدید کنید با اجرای بسته‌های فنی قوی با آن مقابله می‌کنیم

این هم جدیدترین برج ترامپ!
تسنیم نوشت: دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:امروزه تنها دولت مسئول مبارزه با بیکاری و مشکلات اقتصادی نیست، بلکه وظیفه ملت است.

این هم جدیدترین برج ترامپ!

نصب بیتالک