فیلم | بارش شدید باران و زمین نامناسب دیدار ایران و سوریه

این نظر شماست؛ ایران مقابل سوریه پیروز می‌شود
باران شدید و شرایط نامناسب جوی سبب شد دیدار ایران و سوریه که در مالزی برگزار می‌شود 30 دقیقه به تاخیر بیفتد. شرایط زمین بسیار نامناسب است.

این نظر شماست؛ ایران مقابل سوریه پیروز می‌شود

واتساپ جی بی