توضیحات مهران مدیری درباره حواشی سخنانش در «دورهمی»

این جنگ با خاورمیانه چه خواهد کرد؟
حواشی به وجود آمده درباره برنامه «دورهمی» باعث شد تا مهران مدیری برای رفع ابهامات، متنی را منتشر کند.

این جنگ با خاورمیانه چه خواهد کرد؟