سلطانی‌فر 4 برابر همه وزرای ورزش در یک ماه از کی‌روش حمایت کرد!

این اوضاع هوای تهران در شب چهارم زمستان ۹۵ است؛ یک منطقه در آستانه اضطرار، ۵منطقه به شدت آلوده
وزیر ورزش برای چهارمین بار در یک ماه گذشته که کارش را شروع کرده از کارلوس کی‌روش حمایت کرده است.

این اوضاع هوای تهران در شب چهارم زمستان ۹۵ است؛ یک منطقه در آستانه اضطرار، ۵منطقه به شدت آلوده