زنان نام آشنایی که برای شورای شهر تهران ثبت نام کردند

اینفوگرافیک | چشم‌انداز تولید حبوبات در برنامه ششم توسعه
ظهر ششمین روز انتخابات که شد ۲۳۳ نفر از یک هزار و ۴۱۸نفری که در پایتخت برای انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده بودند را زنان تشکیل داده‌بودند. در میان این ۲۳۳ زن هم فرزندچهره‌های سیاسی به چشم می‌خورد و هم زنانی که به سبب فعالیتشان چهره‌های شناخته شده‌ای هستند.

اینفوگرافیک | چشم‌انداز تولید حبوبات در برنامه ششم توسعه