30میلیاردتومان خرج کردند که از زباله برق تولیدکنند/برق که نگرفتندهیچ،آب آشامیدنی را هم زهر کردند

اینفوگرافیک | وضعیت صادرات نفت خام ایران در دولت دهم و یازدهم
ایران نوشت:«تمام بچه های اینجا مریض هستند.» همین یک جمله اش کافی است تا دل آدم بلرزد. زن این را میگوید و به دختر بچه 5-6 ساله که کنارش ایستاده، اشاره میکند: «شبها از سرفه خوابش نمیبرد. آنقدر سرفه میکند که بالا میآورد. هرچه دکتر برده ام، گفته به خاطر محیط زندگیتان است.»

اینفوگرافیک | وضعیت صادرات نفت خام ایران در دولت دهم و یازدهم