فصل هنری آنتالیای ترکیه با رهبری موسیقی‌دان ایرانی آغاز می‌شود

اینفوگرافیک | شاخص بهای تولید کننده در شهریور ۱۳۹۶
علی رهبری با رهبری ارکستر سمفونیک دولتی آنتالیا در روز جمعه ۱۴ مهر، فصل تازه هنری این شهر ترکیه را افتتاح مى‌کند.

اینفوگرافیک | شاخص بهای تولید کننده در شهریور ۱۳۹۶