داستان یک محافظ شاه که در جبهه جنگ ایران و عراق هم جنگید/ مستند «پدر، پسر، گلوله» آماده پخش شد

اینفوگرافیک | رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مستند «پدر، پسر، گلوله» زندگی پرفراز و نشیب یک سرباز گارد جاویدان شاه را در قبل و بعد از انقلاب روایت می‌کند.

اینفوگرافیک | رویکردهای کلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی