تاثیرات ترامپ بر اقتصاد جهان

اینفوگرافیک | درصد رشد بخش کشاورزی بین سال‌های ۸۳ تا ۹۴
کارشناسان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر این باورند که با رییس جمهور شدن ترامپ رشد اقتصادی جهان کاهش پیدا خواهد کرد.

اینفوگرافیک | درصد رشد بخش کشاورزی بین سال‌های ۸۳ تا ۹۴