«کار آدمای مریخیه» در کتابفروشی‌ها

اینفوگرافیک | حجم تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در دولت یازدهم
مجموعه شعرهای محیط زیستی عباس تربن با عنوان «کار آدمای مریخیه» توسط کتاب‌های نردبان به چاپ رسید.

اینفوگرافیک | حجم تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در دولت یازدهم