اینفوگرافیک | وضعیت ۷پروژه ریلی مهم در ایران

اینفوگرافیک | تورم تک رقمی در مهرماه ۱۳۹۶
در اینفوگرافیک زیر وضعیت ۷ پروژه مهم ریلی در ایران را می‌بینید.

اینفوگرافیک | تورم تک رقمی در مهرماه ۱۳۹۶