اینفوگرافیک | هرگز بعد از غذا خوردن، این ۵ کار را انجام ندهید!

اینفوگرافیک | برجام و از سرگیری همکاری با نهادهای مالی جهان
هرگز بعد از غذا خوردن، این ۵ کار را انجام ندهید؛ سیگار کشیدن، میوه خوردن، خواب، حمام رفتن و خوردن چای و قهوه.

اینفوگرافیک | برجام و از سرگیری همکاری با نهادهای مالی جهان