برای حمایت موتلفه از رئیسی، از میرسلیم دلجویی نکردیم

اینفوگرافیک | ایران، دومین کشور موفق منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
حمیدرضا ترقی درباره حمایت موتلفه از رئیسی در ساعات پایانی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: حزب موتلفه در رقابت‌های انتخاباتی نمی‌تواند وحدت‌شکن باشد یا وحدت را نادیده بگیرد.

اینفوگرافیک | ایران، دومین کشور موفق منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی