۱۰ روشی که شما را به مدیری موفق تبدیل می‌کند

اینفوگرافیک | افزایش ۶ درصدی حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۶
اگر تصمیم دارید در مقام یک مدیر، رئیس یا کارآفرین تبدیل به رهبری برجسته شوید، باید سعی کنید ویژگی هایی را در خودتان تقویت کنید که دیگران فاقد آن هستند.

اینفوگرافیک | افزایش ۶ درصدی حجم تجارت خارجی ایران در سال ۹۶