«کابوس‌ها» در ویترین کتابفروشی‌ها

اینفوگرافیک | افزایش ۲۱ درصدی صادرات از مناطق آزاد در دولت یازدهم
۱۲ نمایشنامه‌ از آثار نویسندگان سرشناس جهان در کتاب «کابوس‌ها» توسط علی امینی نجفی ترجمه و گردآوری شده است.

اینفوگرافیک | افزایش ۲۱ درصدی صادرات از مناطق آزاد در دولت یازدهم