حجاج ایرانی برای سفر حج چقدر هزینه می‌کنند؟

اینفوگرافیک | افزایش واحدهای تولیدی صنعتی در مناطق آزاد تجاری
هزینه بالاترین درجه کاروان حدود 13 میلیون و 750 هزار تومان و پائین ترین درجه مبلغ 9 میلیون و 670 هزار تومان است

اینفوگرافیک | افزایش واحدهای تولیدی صنعتی در مناطق آزاد تجاری