به بهانه آویختن کفش‌های ابراهیم صادقی /خداحافط وفادار نارنجی

اینفوگرافیک | احیاء و بازگشایى ٧٠ پایگاه میراث فرهنگى در سراسر کشور
کاپیتان سایپا روز گذشته از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

اینفوگرافیک | احیاء و بازگشایى ٧٠ پایگاه میراث فرهنگى در سراسر کشور