گلپا: «کارد سلاخ به دلم…» موسیقی است؟!‌

اینستاگرام «کلاه قرمزی» هک شد
اکبر گلپایگانی معروف به گلپا با اشاره به ترجیع‌بند «کارد سلاخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم، آخ!» می‌گوید آخر این شعر است؟ این موسیقی است؟ متأسفانه از این دست موارد زیاد است.

اینستاگرام «کلاه قرمزی» هک شد