احضار شخصیت‌های تاریخی به بوم نقاشی

ایمنی مترو شوخی بردار نیست؛ لج بازی نکنید
سیزدهمین نمایشگاه انفرادی نقاشی عادل یونسی با عنوان «بنطاسیا» از نهم تا 20 تیرماه در گالری ایرانشهر برپا خواهد شد.

ایمنی مترو شوخی بردار نیست؛ لج بازی نکنید