فرمانده اقتصاد مقاومتی در البرز:معاونت علمی ریاست جمهوری از طرح های مخترعان حمایت می کند

ایلیات: ارتقای نخبگان توانمند منجر به نقش‌آفرینی در معادلات شهری می‌شود
استاندار البرز گفت: مسولان استان باید حامی طرح های نو و بدیع مخترعین باشند.

ایلیات: ارتقای نخبگان توانمند منجر به نقش‌آفرینی در معادلات شهری می‌شود