تسریع طرح های اشتغالزایی منطقه ویژه پیام

ایرج باباحاجی،خبرنگار ورزشی دار فانی را وداع گفت
رویکرد وزیر جدید ارتباطات سبب تسریع در طرح های اشتغالزایی منطقه ویژه پیام می شود .

ایرج باباحاجی،خبرنگار ورزشی دار فانی را وداع گفت